Alaska LC-233"

4800000

Tủ mát Sanaky VH 250K(W) - 250 lít"

5790000

Tủ cấp đông 3 ngăn BD-1650 II -3"

0

Tủ bảo ôn 6 cánh Kingsun D1.5L6FC"

24000000

Tủ bảo ôn 4 cánh Kingsun D1.0L4FC"

16899000

Darling DMF-192AX (DMF-(160-310)AX)"

3350000

Sanaky VH-230A"

3200000

ALASKA BD-3399B"

3850000

Tủ đông Alaska SD-378Y"

4790000

Alaska BCD-2800B"

3800000

SANAKY VH301K"

5700000

Tủ Bày Hàng Darling DMF-295"

4950000