Máy sấy tóc ion-ceramic, kiểu du lịch VS25383"

525000

Máy cuộn tóc nhanh CONAIR QUICK WRAP"

390000

Máy cắt tóc chẻ ngọn SPLIT ENDER"

495000

Máy tạo kiểu tóc STEAM STYLER"

1945000

Mỹ phẩm kích thích mọc tóc VELFORM HAIR GROW PLUS"

940000