USB Kingston 4GB (DT109T) "

105000

USB Kingston 8GB (DT101G2-8GBFR)"

155000

USB Kingston 8GB ((DTCNY12/8G) - Rồng vàng may mắn - Tài lộc đầy nhà (phiên bản Nhâm thìn đặc biệt)"

0

USB 4.0 GB - Trancend JF500/JF300"

250000

USB 4.0 GB C906 - ADATA 4 loại "

150000

Usb Flash Transcend 4Gb (V30)"

150000

USB Flash 2Gb Transcend (V30)"

150000

USB Flash Adata (Jogr) 4Gb C803"

150000

Trancend HDD 2'5 500GB Classic Inox "

2000000

Trancend HDD 2'5 320GB Classic Inox"

1350000

Trancend HDD 2'5 250GB Classic Inox "

1445000

Trancend HDD 2'5 320GB Mobile"

1490000