Tìm kiếm theo giá
314 kết quả trong danh mục Thực phẩm, đồ uống

26 Sinh tố chanh tuyết

Sinh tố chanh tuyết

nhahangthainguyen 22/04/2011

12.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

27 Sinh tố chanh tươi muối

Sinh tố chanh tươi muối

nhahangthainguyen 22/04/2011

12.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

28 Sinh tố chanh leo

Sinh tố chanh leo

nhahangthainguyen 20/04/2011

14.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

29 Nước chanh leo

Nước chanh leo

nhahangthainguyen 20/04/2011

12.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

30 Cà rốt sữa cam

Cà rốt sữa cam

nhahangthainguyen 20/04/2011

16.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

31 Cà rốt sữa dừa

Cà rốt sữa dừa

nhahangthainguyen 20/04/2011

16.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

32 Cam dứa cốt dừa

Cam dứa cốt dừa

nhahangthainguyen 20/04/2011

16.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

33 Cam dứa cốt dừa

Cam dứa cốt dừa

20/04/2011

Chưa có gian hàng nào bán sản phẩm này!
34 Cam xoài sữa tươi

Cam xoài sữa tươi

nhahangthainguyen 20/04/2011

16.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

35 Cam xoài cốt dừa

Cam xoài cốt dừa

nhahangthainguyen 20/04/2011

16.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

36 Đĩa hoa quả to

Đĩa hoa quả to

nhahangthainguyen 20/04/2011

45.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

37 Đĩa hoa quả nhỏ

Đĩa hoa quả nhỏ

nhahangthainguyen 20/04/2011

30.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

38 Nước ép đào

Nước ép đào

nhahangthainguyen 20/04/2011

16.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

39 Nước ép cà chua + cam

Nước ép cà chua + cam

nhahangthainguyen 20/04/2011

16.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

40 Nước ép cà chua

Nước ép cà chua

nhahangthainguyen 20/04/2011

15.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

41 Nước ép táo

Nước ép táo

nhahangthainguyen 20/04/2011

15.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

42 Nước ép ổi

Nước ép ổi

nhahangthainguyen 20/04/2011

15.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

43 Nước ép dứa

Nước ép dứa

nhahangthainguyen 20/04/2011

15.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

44 Nước ép cà rốt

Nước ép cà rốt

nhahangthainguyen 20/04/2011

15.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

45 Nước ép dưa hấu mật ong

Nước ép dưa hấu mật ong

nhahangthainguyen 20/04/2011

15.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

46 Nước ép dưa hấu

Nước ép dưa hấu

nhahangthainguyen 20/04/2011

15.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

47 Coffee nâu balleys

Coffee nâu balleys

nhahangthainguyen 17/04/2011

15.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

48 Coffee ba màu

Coffee ba màu

nhahangthainguyen 17/04/2011

15.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

49 Coffee sủi bọt

Coffee sủi bọt

nhahangthainguyen 17/04/2011

10.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

50 Coffee nâu nóng

Coffee nâu nóng

nhahangthainguyen 17/04/2011

10.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán