Tìm kiếm theo giá
314 kết quả trong danh mục Thực phẩm, đồ uống

101 Bò khai xào bò

Bò khai xào bò

nhahangthainguyen 31/03/2011

60.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

102 Bò khai xào trứng

Bò khai xào trứng

nhahangthainguyen 31/03/2011

35.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

103 Bò khai xào tỏi

Bò khai xào tỏi

nhahangthainguyen 31/03/2011

30.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

104 Măng xào tỏi

Măng xào tỏi

nhahangthainguyen 31/03/2011

20.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

105 Măng luộc

Măng luộc

nhahangthainguyen 31/03/2011

20.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

106 Rau muống xào tỏi

Rau muống xào tỏi

nhahangthainguyen 31/03/2011

15.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

107 Rau muống luộc

Rau muống luộc

nhahangthainguyen 31/03/2011

15.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

108 Cải xào mực

Cải xào mực

nhahangthainguyen 31/03/2011

50.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

109 Cải xào tôm

Cải xào tôm

nhahangthainguyen 31/03/2011

50.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

110 Cải xào bò

Cải xào bò

nhahangthainguyen 31/03/2011

50.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

111 Cải ngồng xào nấm

Cải ngồng xào nấm

nhahangthainguyen 31/03/2011

20.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

112 Cải ngồng luộc trứng

Cải ngồng luộc trứng

nhahangthainguyen 31/03/2011

20.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

113 Ngọn bí luộc

Ngọn bí luộc

nhahangthainguyen 31/03/2011

20.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

114 Ngọn bí xào tỏi

Ngọn bí xào tỏi

nhahangthainguyen 31/03/2011

20.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

115 Ngọn susu luộc

Ngọn susu luộc

nhahangthainguyen 31/03/2011

25.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

116 Ngọn susu xào bò

Ngọn susu xào bò

nhahangthainguyen 31/03/2011

50.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

117 Ngọn susu xào tỏi

Ngọn susu xào tỏi

nhahangthainguyen 31/03/2011

25.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

118 Chim câu xào miến

Chim câu xào miến

nhahangthainguyen 31/03/2011

75.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

119 Chim câu xào hành nấm

Chim câu xào hành nấm

nhahangthainguyen 31/03/2011

75.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

120 Chim câu hầm thuốc bắc

Chim câu hầm thuốc bắc

nhahangthainguyen 31/03/2011

90.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

121 Chim câu băm bánh đa

Chim câu băm bánh đa

nhahangthainguyen 31/03/2011

75.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

122 Chim bồ câu nướng

Chim bồ câu nướng

nhahangthainguyen 31/03/2011

75.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

123 Chim bồ câu quay

Chim bồ câu quay

nhahangthainguyen 31/03/2011

75.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

124 Canh gà gừng nghệ

Canh gà gừng nghệ

nhahangthainguyen 29/03/2011

100.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

125 Gà hầm bí đỏ

Gà hầm bí đỏ

nhahangthainguyen 29/03/2011

140.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán