Tìm kiếm theo giá
103 kết quả trong danh mục Khoáng sản, Luyện kim

26 ​Kẽm thỏi

​Kẽm thỏi

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

27 ​Thiếc thỏi

​Thiếc thỏi

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

28 ​Chất tách ôxi hiệu quả cao

​Chất tách ôxi hiệu quả cao

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

29 ​Chất tách lưu huỳnh

​Chất tách lưu huỳnh

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

30 ​Quả cầu chắn bã

​Quả cầu chắn bã

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

31 ​Gạch xả trên dưới, gạch tấm trơn, gạch xếp bao lớn

​Gạch xả trên dưới, gạch tấm trơn, gạch xếp bao lớn

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

32 ​Định cỡ xả dưới

​Định cỡ xả dưới

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

33 ​Chất giữ nhiệt cao

​Chất giữ nhiệt cao

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

34 Ferro Manganese 65%

Ferro Manganese 65%

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

35 Ferro Mangan Carbon cao

Ferro Mangan Carbon cao

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

36 Ferro Mangan Carbon thấp

Ferro Mangan Carbon thấp

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

37 Ferro Silic 75%

Ferro Silic 75%

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

38 Đồng thỏi

Đồng thỏi

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

39 Chì thỏi

Chì thỏi

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

40 Sạn vá lò MgO

Sạn vá lò MgO

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

41 ​Sạn vá lò

​Sạn vá lò

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

42 Sạn đầm lò 95%

Sạn đầm lò 95%

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

43 Sạn cao nhôm

Sạn cao nhôm

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

44 Sạn đầm lò 90%

Sạn đầm lò 90%

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

45 Sạn cao nhôm

Sạn cao nhôm

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

46 Sạn cao nhôm

Sạn cao nhôm

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

47 Bột phấn chì

Bột phấn chì

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

48 Than điện cực Ø 400 ÷ 450

Than điện cực Ø 400 ÷ 450

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

49 Than điện cực Ø 300 ÷ 350

Than điện cực Ø 300 ÷ 350

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

50 Than điện cực Ø 200 ÷ 250

Than điện cực Ø 200 ÷ 250

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán