Tìm kiếm theo giá
103 kết quả trong danh mục Khoáng sản, Luyện kim

51 Than điện cực Ø 100 ÷ 150

Than điện cực Ø 100 ÷ 150

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

52 Than cốc luyện kim TQ

Than cốc luyện kim TQ

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

53 Than cốc luyện kim

Than cốc luyện kim

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

54 Bột  tăng Carbon

Bột tăng Carbon

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

55 Gạch cao nhôm H1| Al2O3 :75%

Gạch cao nhôm H1| Al2O3 :75%

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

56 Gang đúc

Gang đúc

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

57 ​Gạch cao nhôm H14| Al2O3 :55%

​Gạch cao nhôm H14| Al2O3 :55%

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

58 Nhôm thỏi

Nhôm thỏi

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

59 Ferro Titannium

Ferro Titannium

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

60 Ferro Antimon

Ferro Antimon

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

61 Chất giữ nhiệt cao

Chất giữ nhiệt cao

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

62 Định cỡ xả dưới

Định cỡ xả dưới

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

63 Gạch xả trên dưới, gạch tấm trơn, gạch xếp bao lớn

Gạch xả trên dưới, gạch tấm trơn, gạch xếp bao lớn

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

64 Quả cầu chắn bã

Quả cầu chắn bã

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

65 Chất tách lưu huỳnh

Chất tách lưu huỳnh

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

66 Chất tách ôxi hiệu quả cao

Chất tách ôxi hiệu quả cao

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

67 Sạn vá lò MgO

Sạn vá lò MgO

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

68 Sạn đầm lò 95%

Sạn đầm lò 95%

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

69 Sạn cao nhôm

Sạn cao nhôm

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

70 Sạn đầm lò 90%

Sạn đầm lò 90%

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

71 Sạn cao nhôm

Sạn cao nhôm

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

72 Bột phấn chì

Bột phấn chì

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

73 Gạch cao nhôm H13 | Al2O3: 70%

Gạch cao nhôm H13 | Al2O3: 70%

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

74 Gạch cao nhôm H1| Al2O3 :55%

Gạch cao nhôm H1| Al2O3 :55%

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

75 Gạch cao nhôm chân cuốn | Al2O3: 55%

Gạch cao nhôm chân cuốn | Al2O3: 55%

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán