Tìm kiếm theo giá
103 kết quả trong danh mục Khoáng sản, Luyện kim

76 Gạch Magie Crom M1 | MgO :73%. Cr: 20%

Gạch Magie Crom M1 | MgO :73%. Cr: 20%

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

77 Gạch Magie M 57 | MgO :73%

Gạch Magie M 57 | MgO :73%

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

78 Gạch cao nhôm H14| Al2O3 :55%

Gạch cao nhôm H14| Al2O3 :55%

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

79 Bột tăng Carbon

Bột tăng Carbon

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

80 Than cốc luyện kim TQ

Than cốc luyện kim TQ

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

81 Than điện cực Ø 400 ÷ 450

Than điện cực Ø 400 ÷ 450

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

82 Than điện cực Ø 300 ÷ 350

Than điện cực Ø 300 ÷ 350

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

83 Than cốc luyện kim

Than cốc luyện kim

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

84 Than điện cực Ø 200 ÷ 250

Than điện cực Ø 200 ÷ 250

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

85 Than điện cực Ø 100 ÷ 150

Than điện cực Ø 100 ÷ 150

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

86 Ătimon

Ătimon

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

87 Magie kim loại

Magie kim loại

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

88 Kẽm thỏi

Kẽm thỏi

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

89 Thiếc thỏi

Thiếc thỏi

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

90 Đồng thỏi

Đồng thỏi

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

91 Chì thỏi

Chì thỏi

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

92 Gang đúc

Gang đúc

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

93 Nhôm thỏi

Nhôm thỏi

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

94 Ferro Molipden

Ferro Molipden

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

95 Ferro Crom Carbon thấp

Ferro Crom Carbon thấp

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

96 Ferro Silicon Mangan

Ferro Silicon Mangan

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

97 Ferro Vanadium

Ferro Vanadium

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

98 Ferro Chrom Carbon cao

Ferro Chrom Carbon cao

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

99 Ferro Vonfram

Ferro Vonfram

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

100 Ferro Mangan Carbon cao

Ferro Mangan Carbon cao

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán