Tìm kiếm theo giá
Danh mục

16 kết quả trong danh mục Tủ đông

1 Sanaky VH405W

Sanaky VH405W

quangthai 25/08/2010

3.600.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

2 Tủ Bầy Hàng Alaska -35F

Tủ Bầy Hàng Alaska -35F

quangthai 25/08/2010

6.280.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

3 Darling 182AWX

Darling 182AWX

quangthai 25/08/2010

3.650.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

4 ALASKA BCD-1678

ALASKA BCD-1678

quangthai 25/08/2010

3.800.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

5 Tủ Bày Hàng Darling DMF-295

Tủ Bày Hàng Darling DMF-295

quangthai 25/08/2010

4.950.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

6 SANAKY VH301K

SANAKY VH301K

quangthai 25/08/2010

5.700.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

7 Alaska BCD-2800B

Alaska BCD-2800B

quangthai 25/08/2010

3.800.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

8 Tủ đông Alaska SD-378Y

Tủ đông Alaska SD-378Y

quangthai 25/08/2010

4.790.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

9 ALASKA BD-3399B

ALASKA BD-3399B

quangthai 25/08/2010

3.850.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

10 Sanaky VH-230A

Sanaky VH-230A

quangthai 25/08/2010

3.200.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

11 Darling DMF-192AX (DMF-(160-310)AX)

Darling DMF-192AX (DMF-(160-310)AX)

quangthai 25/08/2010

3.350.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

12 Tủ bảo ôn 4 cánh Kingsun D1.0L4FC

Tủ bảo ôn 4 cánh Kingsun D1.0L4FC

25/08/2010

16.899.000 vnđ

Có (1 ) cửa hàng bán

13 Tủ bảo ôn 6 cánh Kingsun D1.5L6FC

Tủ bảo ôn 6 cánh Kingsun D1.5L6FC

25/08/2010

24.000.000 vnđ

Có (1 ) cửa hàng bán

14 Tủ cấp đông 3 ngăn BD-1650 II -3

Tủ cấp đông 3 ngăn BD-1650 II -3

quangthai 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

15 Tủ mát Sanaky VH 250K(W) - 250 lít

Tủ mát Sanaky VH 250K(W) - 250 lít

quangthai 25/08/2010

5.790.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

16 Alaska LC-233

Alaska LC-233

quangthai 25/08/2010

4.800.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

tu dong sanaky tu dong lanh darling tu dong alaska tủ đông lg tu dong lanh tủ giữ đông tủ đông alaska 633 tủ đông mitsubishi tu dong da tủ đông lạnh nagakawa tu dong sanyo tủ đông sanaky 1300 gia tu dong tu dong gia re tủ đông lạnh 600 lít tủ đông sanaky vh sua chua tu dong tủ đông daewoo ban tu dong tu cap dong