Tìm kiếm theo giá
Danh mục

32 kết quả trong danh mục Vật liệu chịu lửa

1 ​Gạch Magie Crom M1 | MgO :73%. Cr: 20%

​Gạch Magie Crom M1 | MgO :73%. Cr: 20%

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

2 ​Gạch cao nhôm H1| Al2O3 :55%

​Gạch cao nhôm H1| Al2O3 :55%

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

3 Gạch cao nhôm chân cuốn | Al2O3: 55%

Gạch cao nhôm chân cuốn | Al2O3: 55%

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

4 Gạch cao nhôm H1| Al2O3 :55%

Gạch cao nhôm H1| Al2O3 :55%

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

5 Gạch cao nhôm H13 | Al2O3: 70%

Gạch cao nhôm H13 | Al2O3: 70%

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

6 Gạch Magie Crom M1 | MgO :73%. Cr: 20%

Gạch Magie Crom M1 | MgO :73%. Cr: 20%

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

7  Gạch Magie M 57 | MgO :73%

Gạch Magie M 57 | MgO :73%

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

8 Gạch Magie H1 | MgO: 70%

Gạch Magie H1 | MgO: 70%

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

9 Sạn vá lò MgO

Sạn vá lò MgO

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

10 ​Sạn vá lò

​Sạn vá lò

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

11 Sạn đầm lò 95%

Sạn đầm lò 95%

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

12 Sạn cao nhôm

Sạn cao nhôm

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

13 Sạn đầm lò 90%

Sạn đầm lò 90%

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

14 Sạn cao nhôm

Sạn cao nhôm

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

15 Sạn cao nhôm

Sạn cao nhôm

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

16 Bột phấn chì

Bột phấn chì

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

17 Gạch cao nhôm H1| Al2O3 :75%

Gạch cao nhôm H1| Al2O3 :75%

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

18 ​Gạch cao nhôm H14| Al2O3 :55%

​Gạch cao nhôm H14| Al2O3 :55%

trungthanh 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

19 Sạn vá lò MgO

Sạn vá lò MgO

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

20 Sạn đầm lò 95%

Sạn đầm lò 95%

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

21 Sạn cao nhôm

Sạn cao nhôm

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

22 Sạn đầm lò 90%

Sạn đầm lò 90%

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

23 Sạn cao nhôm

Sạn cao nhôm

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

24 Bột phấn chì

Bột phấn chì

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

25 Gạch cao nhôm H13 | Al2O3: 70%

Gạch cao nhôm H13 | Al2O3: 70%

kimphucha 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán