Tìm kiếm theo giá
206 kết quả trong danh mục Điện lạnh, phụ kiện

76 Tủ lạnh Sanyo 8K (S) (75 lít)

Tủ lạnh Sanyo 8K (S) (75 lít)

quangthai 25/08/2010

2.190.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

77 Tủ lạnh Daewoo VR 17H10 /11/12 (170 Lít)

Tủ lạnh Daewoo VR 17H10 /11/12 (170 Lít)

quangthai 25/08/2010

3.850.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

78 Tủ lạnh Sanyo 13FN - MG/MH/MS (130 lít)

Tủ lạnh Sanyo 13FN - MG/MH/MS (130 lít)

25/08/2010

3.990.000 vnđ

Có (1 ) cửa hàng bán

79 Tủ lạnh Sanyo 15JN (150 lít)

Tủ lạnh Sanyo 15JN (150 lít)

quangthai 25/08/2010

4.090.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

80 Tủ lạnh Sharp F235 (194 lít)

Tủ lạnh Sharp F235 (194 lít)

quangthai 25/08/2010

4.450.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

81 Tủ lạnh Panasonic NR-B16V3 A/S (160 lít)

Tủ lạnh Panasonic NR-B16V3 A/S (160 lít)

quangthai 25/08/2010

3.990.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

82 Tủ lạnh Toshiba W16VPD (139 lít)

Tủ lạnh Toshiba W16VPD (139 lít)

quangthai 25/08/2010

4.450.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

83 Tủ lạnh Sanyo U17FN (165 lít)

Tủ lạnh Sanyo U17FN (165 lít)

quangthai 25/08/2010

4.690.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

84 Máy giặt Samsung WA85V3PEC (6.5 kg)

Máy giặt Samsung WA85V3PEC (6.5 kg)

quangthai 25/08/2010

2.590.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

85 Máy giặt LG WF-C6515T/16T (6.5kg)

Máy giặt LG WF-C6515T/16T (6.5kg)

quangthai 25/08/2010

2.890.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

86 Máy giặt Toshiba F84 (6.5kg)

Máy giặt Toshiba F84 (6.5kg)

quangthai 25/08/2010

3.490.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

87 Máy giặt Toshiba 8470SV (6.8 kg)

Máy giặt Toshiba 8470SV (6.8 kg)

quangthai 25/08/2010

3.690.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

88 Máy giặt Sanyo ASW-F72NT (7.2 kg)

Máy giặt Sanyo ASW-F72NT (7.2 kg)

quangthai 25/08/2010

3.990.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

89 Máy giặt Toshiba 8480SV (7.2 kg)

Máy giặt Toshiba 8480SV (7.2 kg)

quangthai 25/08/2010

3.990.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

90 Máy giặt Sanyo S70S2 (7.0 kg)

Máy giặt Sanyo S70S2 (7.0 kg)

quangthai 25/08/2010

3.490.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

91 Máy giặt Sanyo S80HT (H) (8.0kg)

Máy giặt Sanyo S80HT (H) (8.0kg)

quangthai 25/08/2010

4.050.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

92 Máy giặt Sanyo F680 (6.8kg)

Máy giặt Sanyo F680 (6.8kg)

quangthai 25/08/2010

4.290.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

93 Máy giặt Sanyo F90NT (9.0 kg)

Máy giặt Sanyo F90NT (9.0 kg)

quangthai 25/08/2010

4.990.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

94 Máy giặt lồng ngang Samsung WF8550 (5.5 kg)

Máy giặt lồng ngang Samsung WF8550 (5.5 kg)

quangthai 25/08/2010

4.990.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

95 Máy giặt LG WF-C1015T (10kg)

Máy giặt LG WF-C1015T (10kg)

quangthai 25/08/2010

5.490.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

96 Máy giặt Toshiba AW-9790SV (9.0 kg)

Máy giặt Toshiba AW-9790SV (9.0 kg)

quangthai 25/08/2010

5.490.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

97 Máy giặt LG WF-S8019 (8kg)

Máy giặt LG WF-S8019 (8kg)

quangthai 25/08/2010

6.190.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

98 Máy giặt Electrolux EWT 705 (7kg)

Máy giặt Electrolux EWT 705 (7kg)

quangthai 25/08/2010

6.990.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

99 Máy giặt LG WD-7777B (6.0 kg)

Máy giặt LG WD-7777B (6.0 kg)

quangthai 25/08/2010

7.390.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

100 Điều hòa 1 chiều LG JC09T/E/S /9000Btu

Điều hòa 1 chiều LG JC09T/E/S /9000Btu

quangthai 25/08/2010

5.690.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán