Tìm kiếm theo giá
206 kết quả trong danh mục Điện lạnh, phụ kiện

101 Điều hòa 1 chiều Midea MSR-12CR (12.000Btu)

Điều hòa 1 chiều Midea MSR-12CR (12.000Btu)

quangthai 25/08/2010

5.990.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

102 Điều hoà 1 chiều Mitsu Electric MSC 10VC (10.000BTU)

Điều hoà 1 chiều Mitsu Electric MSC 10VC (10.000BTU)

quangthai 25/08/2010

6.350.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

103 Điều hòa Basic SamSung AS12UUMN (1 chiều 12,000 Btu)

Điều hòa Basic SamSung AS12UUMN (1 chiều 12,000 Btu)

quangthai 25/08/2010

6.690.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

104 Điều hòa 2 chiều Electrolux ESM09HRA (9.000 BTU)

Điều hòa 2 chiều Electrolux ESM09HRA (9.000 BTU)

quangthai 25/08/2010

6.890.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

105 Điều hòa 2 chiều LG JH09E/T /9000Btu

Điều hòa 2 chiều LG JH09E/T /9000Btu

quangthai 25/08/2010

6.990.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

106 Điều hòa 1 chiều LG AC09 /9000Btu

Điều hòa 1 chiều LG AC09 /9000Btu

quangthai 25/08/2010

7.690.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

107 Điều hòa 1 chiều LG R12CN (12.000 Btu) Heal+ Auto

Điều hòa 1 chiều LG R12CN (12.000 Btu) Heal+ Auto

quangthai 25/08/2010

8.650.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

108 Điều hòa Daikin RXD25DVMA/FTXD25DVMA - Inverter (8.500Btu)

Điều hòa Daikin RXD25DVMA/FTXD25DVMA - Inverter (8.500Btu)

quangthai 25/08/2010

9.690.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

109 Điều hòa SamSung AS18UUMN (1 chiều 18,000 Btu)

Điều hòa SamSung AS18UUMN (1 chiều 18,000 Btu)

quangthai 25/08/2010

9.890.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

110 Điều hòa 2 chiều Panasonic A12KKH /12000Btu

Điều hòa 2 chiều Panasonic A12KKH /12000Btu

quangthai 25/08/2010

12.400.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

111 Điều hoà mặt gương SamSung AS09VBNN - 9000BTU

Điều hoà mặt gương SamSung AS09VBNN - 9000BTU

quangthai 25/08/2010

6.990.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

112 Alaska AC-12WE3

Alaska AC-12WE3

quangthai 25/08/2010

5.169.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

113 Ascent KY-25C

Ascent KY-25C

quangthai 25/08/2010

5.186.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

114 Panasonic CU CS-S10JKH

Panasonic CU CS-S10JKH

quangthai 25/08/2010

7.376.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

115 REETECH - RT9BN1

REETECH - RT9BN1

quangthai 25/08/2010

4.876.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

116 Máy lạnh LG VP-H306R20(27800/27800 BTU)

Máy lạnh LG VP-H306R20(27800/27800 BTU)

quangthai 25/08/2010

22.860.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

117 Sanaky VH405W

Sanaky VH405W

quangthai 25/08/2010

3.600.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

118 ALASKA BCD-2678

ALASKA BCD-2678

25/08/2010

Chưa có gian hàng nào bán sản phẩm này!
119 Darling 209AWX

Darling 209AWX

25/08/2010

Chưa có gian hàng nào bán sản phẩm này!
120 Tủ Bầy Hàng Alaska -35F

Tủ Bầy Hàng Alaska -35F

quangthai 25/08/2010

6.280.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

121 Darling 182AWX

Darling 182AWX

quangthai 25/08/2010

3.650.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

122 ALASKA BCD-1678

ALASKA BCD-1678

quangthai 25/08/2010

3.800.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

123 Tủ Bày Hàng Darling DMF-295

Tủ Bày Hàng Darling DMF-295

quangthai 25/08/2010

4.950.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

124 SANAKY VH301K

SANAKY VH301K

quangthai 25/08/2010

5.700.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

125 Alaska BCD-2800B

Alaska BCD-2800B

quangthai 25/08/2010

3.800.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán