Tìm kiếm theo giá
206 kết quả trong danh mục Điện lạnh, phụ kiện

126 Tủ đông Alaska SD-378Y

Tủ đông Alaska SD-378Y

quangthai 25/08/2010

4.790.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

127 ALASKA BD-3399B

ALASKA BD-3399B

quangthai 25/08/2010

3.850.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

128 Sanaky VH-230A

Sanaky VH-230A

quangthai 25/08/2010

3.200.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

129 Darling DMF-192AX (DMF-(160-310)AX)

Darling DMF-192AX (DMF-(160-310)AX)

quangthai 25/08/2010

3.350.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

130 Tủ bảo ôn 4 cánh Kingsun D1.0L4FC

Tủ bảo ôn 4 cánh Kingsun D1.0L4FC

25/08/2010

16.899.000 vnđ

Có (1 ) cửa hàng bán

131 Tủ bảo ôn 6 cánh Kingsun D1.5L6FC

Tủ bảo ôn 6 cánh Kingsun D1.5L6FC

25/08/2010

24.000.000 vnđ

Có (1 ) cửa hàng bán

132 Tủ cấp đông 3 ngăn BD-1650 II -3

Tủ cấp đông 3 ngăn BD-1650 II -3

quangthai 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

133 Tủ mát Sanaky VH 250K(W) - 250 lít

Tủ mát Sanaky VH 250K(W) - 250 lít

quangthai 25/08/2010

5.790.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

134 Alaska LC-233

Alaska LC-233

quangthai 25/08/2010

4.800.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

135 Daewoo VR-15K15

Daewoo VR-15K15

quangthai 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

136 Daewoo VR-15K16

Daewoo VR-15K16

quangthai 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

137 Daewoo VR-16C5

Daewoo VR-16C5

quangthai 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

138 Hitachi 19AGV7

Hitachi 19AGV7

quangthai 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

139 Hitachi R25AGV5D

Hitachi R25AGV5D

quangthai 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

140 Hitachi R-Z15AGV7

Hitachi R-Z15AGV7

quangthai 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

141 Panasonic NR-BU302SS/MNVN

Panasonic NR-BU302SS/MNVN

quangthai 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

142 Sanyo SR-13FN

Sanyo SR-13FN

quangthai 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

143 Sanyo SR-11JN

Sanyo SR-11JN

quangthai 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

144 Samsung RF62DEPN

Samsung RF62DEPN

quangthai 25/08/2010

21.990.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

145 Samsung RF62DESW

Samsung RF62DESW

quangthai 25/08/2010

19.990.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

146 Samsung RT22SCAS

Samsung RT22SCAS

quangthai 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

147 Samsung RT2ASASS

Samsung RT2ASASS

quangthai 25/08/2010

4.690.000 vnđ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

148 Samsung RT30SASS

Samsung RT30SASS

quangthai 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

149 Tatung TR-2S

Tatung TR-2S

quangthai 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán

150 TỦ LẠNH TATUNG TR-3S , 80 LÍT

TỦ LẠNH TATUNG TR-3S , 80 LÍT

quangthai 25/08/2010

liên hệ

Thêm vào giỏ hàng/ Mua ngay

Có (1 ) cửa hàng bán